fbpx
Gwelwch bob partner

UK Youth for Nature

UK Youth for Nature yw rhwydwaith flaenllaw'r DU a arweinir gan bobl ifanc sy'n galw ar wleidyddion a llywodraethau'r DU i weithredu ar frys a mynd i'r afael â cholled natur. Maen nhw'n cynnal ystod o ymgyrchoedd i roi pwysau gwleidyddol ar lywodraethau a gwleidyddion y DU. Trwy ymgyrchoedd arweiniad-faterol ar-lein a byw, maent yn targedu gwleidyddion, gan greu cynnwys, datblygu strategaethau, gweithio gyda sefydliadau ac unigolion ar lawr gwlad, a darparu llwyfan i bobl ifanc godi llais a chael eu clywed.

“Mae natur yn y DU yn diflannu o flaen ein llygaid. Mae 60% o rywogaethau'r DU yn dirywio. Mae hi’n fater o nawr neu byth i weithredu dros argyfyngau gysylltiedig natur a newid hinsawdd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Asiantaeth Ynni Severn Wye

Wales Focus Group of the Meeting of Friends in Wales

The Orchard Project

Business in the Community

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.