fbpx Ein targed 15304 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch, fel y gall busnesau fel eich un chi fod yn rhan o’r ateb.

Ffurflen agored

Ymrwymiad Hinsawdd Cymru

Mae angen i bob un ohonom chwarae ein rhan i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur. Ond mae’r ymgyrch hon yn canolbwyntio ar ein harweinwyr mewn llywodraeth, a’r camau rydym eu hangen ganddynt.

Y cyfan rydym yn ei ofyn yw eich bod chi wedi ymrwymo i ddefnyddio eich llais i fod yn rhan o’r ateb – i alw am weithredu ystyrlon i ddiogelu’r pethau a garwn a chreu dyfodol gwell i’n cymunedau – a’ch bod chi’n ysbrydoli ac yn grymuso eich cwsmeriaid a’ch cymunedau i wneud yr un peth.

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ffurflen agored

Os ywa Cymru yn cyflawni ei huchelgais i gael ei holl egni o ynni adnewyddadwy erbyn 2035, byddai werth £ 7.4bn i'n heconomi.

North Hoyle Windfarm, Prestatyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i ddileu allyriadau carbon o'n heconomi erbyn 2050.

Welsh Parliament - Senedd Cymru

Stoc dai Cymru yw rhai o'r rhai hynaf a mwyaf aneffeithlon yn Ewrop, ac yn cyfrif am 27% o'n holl ddefnydd ynni.

Cardiff
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.