fbpx Ein targed 14787 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Dod yn llysgennad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Ffurflen gais agored

Sut fedrwch chi helpu

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yng Nghymru, o bob agwedd ar fywyd, yn cael cyfle i sicrhau eu bod yn cael eu clywed mewn perthynas â materion ar yr hinsawdd. Gallwch helpu drwy ddechrau’r sgwrs yn eich cymuned a’ch rhwydweithiau, a thrwy ddefnyddio eich llais i ysbrydoli eraill i ychwanegu eu llais nhw.

Llysgenhadon diweddaraf

Gweld popeth

Rhodri Davies

Paul Evans

Stuart Bain

Rachel Auckland

Gweld popeth

“Rwy’n dymuno sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol brofi harddwch naturiol ein planed. Rwy’n dymuno sicrhau y gall anifeiliaid ffynnu heb wynebu bygythiad diddiwedd difodiant ac rwy’n dymuno byw heb yr holl ofn rwy’n ei deimlo ar hyn o bryd yn sgil fy mhryder am y blaned hon.”

Evie

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Ffurflen gais agored
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.