fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Sut fedrwch chi helpu

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yng Nghymru, o bob agwedd ar fywyd, yn cael cyfle i sicrhau eu bod yn cael eu clywed mewn perthynas â materion ar yr hinsawdd. Gallwch helpu drwy ddechrau’r sgwrs yn eich cymuned a’ch rhwydweithiau, a thrwy ddefnyddio eich llais i ysbrydoli eraill i ychwanegu eu llais nhw.

Llysgenhadon diweddaraf

Gweld popeth

Rhodri Davies

Paul Evans

Stuart Bain

Rachel Auckland

Gweld popeth

“Rwy’n dymuno sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol brofi harddwch naturiol ein planed. Rwy’n dymuno sicrhau y gall anifeiliaid ffynnu heb wynebu bygythiad diddiwedd difodiant ac rwy’n dymuno byw heb yr holl ofn rwy’n ei deimlo ar hyn o bryd yn sgil fy mhryder am y blaned hon.”

Evie
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.