fbpx Ein targed 15306 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Dod yn bartner

Mae’r argyfwng hinsawdd a natur yn effeithio ar bob un ohonom, ac rydym i gyd yn haeddu llais yn yr hyn sy’n digwydd nesaf. Daw ein partneriaid o bob rhan o gymdeithas sifil Cymru a thu hwnt a, gyda’n gilydd, rydym yn llais amrywiol a phwerus ar gyfer y Gymru fodern.

Daw cryfder ein hymgyrch o'n hamrywiaeth - y bobl a'r achosion yr ydym yn eu cynrychioli. Os ydych yn sefydliad sydd wedi’i leoli yng Nghymru, a’ch bod yn meddwl ein bod yn colli persbectif pwysig, yna cysylltwch â ni a dewch yn rhan o’r mudiad.

Did yn partner

“Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau newid trawsnewidiol, ond dim ond os byddwn yn gwrando ar heriau, gobeithion a syniadau pobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt. ”

Susie Ventris-Field, Cydlynydd Ymgyrchu Climate Cymru

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Home-Start Cymru

Y Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffrynn Dyfrdwy

Ymgyrch Premiwm Natur

4theRegion

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Ffurflen gais agored
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.