fbpx Ein targed 13648 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Wales and COP26

Dod yn bartner

Daw cryfder ein hymgyrch o’n hamrywiaeth – y bobl a’r achosion rydym yn eu cynrychioli. Os ydych chi’n sefydliad nid-er-elw sydd wedi’i leoli yng Nghymru, a’ch bod chi’n meddwl ein bod ni’n colli persbectif pwysig, yna cysylltwch â ni, a dewch yn rhan o’r mudiad.

Ffurflen gais agored

“Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau newid trawsnewidiol, ond dim ond os byddwn yn gwrando ar heriau, gobeithion a syniadau pobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt. ”

Susie Ventris-Field, Cydlynydd Ymgyrchu Climate Cymru

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Cangen Menai (CCU Menai UNA)

Oriel Mon

State of Nature

Prosiect Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Ffurflen gais agored
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.