fbpx

Cwrdd â'n partneriaid

Mae’r argyfwng hinsawdd a natur yn effeithio ar bob un ohonom, ac rydym i gyd yn haeddu llais ar yr hyn sy’n digwydd nesaf. Mae ein partneriaid yn dod o bob rhan o gymdeithas sifil Cymru a thu hwnt, a gyda’n gilydd, rydym yn llais amrywiol a phwerus i’r Gymru fodern.

Dod yn bartner
Dod yn bartner
Wales and COP26

Pwrpas a rennir

Mae gan bob un ohonom ein safbwyntiau ein hunain ar yr hyn sydd ei angen arnom gan ein harweinwyr. Ond rydym i gyd yn cytuno bod angen iddynt gymryd camau ystyrlon i ddiogelu’r Gymru rydym yn ei charu, a chreu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Ac rydym wedi ein rhwymo gan gred bod angen i leisiau pobl Cymru gael eu clywed.

“Newid yn yr hinsawdd yw'r her amgylcheddol fwyaf mae'r byd wedi'i hwynebu erioed, ond mae gennym yr atebion, a rydym yn gwybod y gall natur ymladd yn ôl. Rydym angen i bobl ar draws y byd weithredu ac ymuno yn y frwydr dros ein byd. ”

WWF Cymru

Partneriaid diweddaraf

Gweld popeth

Crynwyr Gogledd Cymru

Coleg Cambria

Hwb Eco Aber

EVA Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Ffurflen gais agored
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.