fbpx Ein targed 13631 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Diogelu'r Cymru rydych chi'n ei charu

Mae Climate Cymru yn casglu lleisiau o bob rhan o Gymru, ac yn sicrhau bod y lleisiau hynny'n cael eu clywed gan y bobl mewn grym.

Mae gennym dros 240 o bartneriaid.

Dywedwch wrth ein harweinwyr i ddiogelu'r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur.

Ymunwch â’r mudiad

Ymgyrchu am y pethau rydyn ni’n eu caru

Mae ein hinsawdd a’n byd naturiol mewn argyfwng, ac mae hyn yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd.

Mae gobaith. Ond mae angen i ni sicrhau bod ein harweinwyr yn gwybod yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Ein cenhadaeth

Eich llais

Byddwn yn anfon neges at ein harweinwyr – rydym eisiau cael ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau rydym yn eu caru, ac i greu dyfodol gwell i bob un ohonom.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais

Y cwis hinsawdd mawr

Y cwis hinsawdd mawr
Gwynedd

Rhesymau i fod yn obeithiol

Rhesymau i fod yn obeithiol

Straeon diweddaraf

Gweld popeth

Fforwm Arfordirol Sir Benfro – flwyddyn yn ddiweddarach

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid: Cynlluniau ar gyfer Wythnos Werdd Fawr

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.