fbpx Ein targed 13905 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Diogelu'r Cymru rydych chi'n ei charu

Mae yna argyfwng costau byw cynyddol, argyfwng ynni, ac argyfwng hinsawdd parhaus. Mae'r argyfyngau hyn yn gysylltiedig. Maent yn rhannu achosion cyffredin, fel tanwyddau ffosil, sy'n eu gwneud i gyd yn waeth. Maent hefyd yn rhannu atebion a all ein helpu i ddod allan o'r llanast hwn, fel insiwleiddio cartrefi Cymru oll, a buddsoddi mewn ynni cost isel, glân, adnewyddadwy. Mae angen cymorth brys hefyd ar gyfer pobl sy'n dioddef nawr wrth i ni gynyddu datrysiadau.

Cymerwch ran ac arhoswch mewn cyswllt – mae’n rhad ac am ddim, yn hawdd ymuno â’r mudiad hwn dros newid, naill ai fel unigolyn, grŵp neu sefydliad.

LLOFNODWCH Y DDEISEB YMA

Ymgyrchu am y pethau rydyn ni’n eu caru

Mae ein hinsawdd a’n byd naturiol mewn argyfwng, ac mae hyn yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd.

Mae gobaith. Ond mae angen i ni sicrhau bod ein harweinwyr yn gwybod yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Ein cenhadaeth

Eich llais

Byddwn yn anfon neges at ein harweinwyr – rydym eisiau cael ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau rydym yn eu caru, ac i greu dyfodol gwell i bob un ohonom.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais

Y cwis hinsawdd mawr

Y cwis hinsawdd mawr
Gwynedd

Rhesymau i fod yn obeithiol

Rhesymau i fod yn obeithiol

Straeon diweddaraf

Gweld popeth

Ble mae COP 27?

Fforwm Arfordirol Sir Benfro – flwyddyn yn ddiweddarach

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.