fbpx Ein targed 15304 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Diogelu'r Cymru rydych chi'n ei charu

Mae Climate Cymru yn rhwydwaith gweithgar o bron i 320 o sefydliadau o bob sector yn y gymdeithas Gymreig, a mudiad o dros 14,000 o unigolion o bob rhan o Gymru, sy’n pryderu am newid hinsawdd.

Mae ein rhwydweithiau yn rhychwantu pob cefndir, sector, a chornel o Gymru ac rydym yn eich gwahodd chi i ymuno â ni hefyd.

Ymunwch â'r symudiad

Ymgyrchu am y pethau rydyn ni’n eu caru

Mae ein hinsawdd a’n byd naturiol mewn argyfwng, ac mae hyn yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd.

Mae gobaith. Ond mae angen i ni sicrhau bod ein harweinwyr yn gwybod yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Ein cenhadaeth

Eich llais

Byddwn yn anfon neges at ein harweinwyr – rydym eisiau cael ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau rydym yn eu caru, ac i greu dyfodol gwell i bob un ohonom.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais

Y cwis hinsawdd mawr

Y cwis hinsawdd mawr
Gwynedd

Rhesymau i fod yn obeithiol

Rhesymau i fod yn obeithiol

Straeon diweddaraf

Gweld popeth

Cydlynydd Cyfathrebu Digidol

CYHOEDDI PENCAMPWYR CYNNES GAEAF YMA

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.