Ein targed 1778 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Anfonwch neges i’n harweinwyr

Dywedwch wrth ein harweinwyr i ddiogelu'r Gymru a garwn rhag yr argyfwng hinsawdd a natur.

Os gallwn gasglu 10,000 o leisiau, byddwn yn anfon calon enfawr wedi'i gwneud o iâ i'r Senedd i ddangos yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Dangoswch i’n harweinwyr yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegwch eich llais

Ymgyrchu am y pethau rydyn ni’n eu caru

Mae ein hinsawdd a’n byd naturiol mewn argyfwng, ac mae hyn yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd.

Ym mis Tachwedd eleni, bydd arweinwyr y byd yn ymgynnull yn Uwchgynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, i benderfynu ar y camau nesaf yng nghais y ddynoliaeth i osgoi newid trychinebus yn yr hinsawdd. Mae’n gyfle gwirioneddol i greu dyfodol gwell i’n cymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Mae gobaith. Ond mae angen i ni sicrhau bod ein harweinwyr yn gwybod yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Ein cenhadaeth

10,000 o leisiau

Ein huchelgais yw casglu 50,000 o leisiau gan bobl Cymru cyn yr uwchgynhadledd, gan ddechrau gyda 10,000 erbyn yr haf. Byddwn yn anfon neges at ein harweinwyr – rydym eisiau cael ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau rydym yn eu caru, ac i greu dyfodol gwell i bob un ohonom.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais

Erbyn 2080, rhagwelir y bydd lefel môr o amgylch Cymru yn codi 36cm

Gwynedd
Traeth Portmeirion, Gwynedd

Erbyn 2080, rhagwelir y bydd tymheredd dyddiol yr haf yn cynyddu 4.8°C

Valero oil refinery, Pembroke

Erbyn 2080, rhagwelir y bydd glaw gaeafol yn cynyddu 19%

Pen y Garreg, Powys

Erbyn 2080, rhagwelir y bydd glaw yn yr haf yn lleihau 20%

Pen y Garreg, Rhayader

Erbyn 2080, yn y gaeaf, rhagwelir y bydd isafbwynt tymheredd dyddiol yn cynyddu 3.5°C

Snowdon, Gwynedd / Yr Wyddfa, Gwynedd
Snowdon, Gwynedd

Y cwis hinsawdd mawr

Y cwis hinsawdd mawr
Gwynedd

Rhesymau i fod yn obeithiol

Rhesymau i fod yn obeithiol

Straeon diweddaraf

Gweld popeth

Etholiadau’r Senedd 2021 – Sut y gall pobl ifanc yng Nghymru newid ein perthynas â’r amgylchedd

Awr Ddaear – Dod ynghyd dros ddyfodol gwell i natur, yr hinsawdd a phobl

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.