fbpx Ein targed 10416 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Diogelu'r Cymru rydych chi'n ei charu

Mae Climate Cymru yn casglu lleisiau o bob rhan o Gymru, ac yn sicrhau bod y lleisiau hynny'n cael eu clywed gan y bobl mewn grym.

Dywedwch wrth ein harweinwyr i ddiogelu'r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur.

Ychwanegwch eich llais

Ymgyrchu am y pethau rydyn ni’n eu caru

Mae ein hinsawdd a’n byd naturiol mewn argyfwng, ac mae hyn yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd.

Ym mis Tachwedd eleni, bydd arweinwyr y byd yn ymgynnull yn Uwchgynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, i benderfynu ar y camau nesaf yng nghais y ddynoliaeth i osgoi newid trychinebus yn yr hinsawdd. Mae’n gyfle gwirioneddol i greu dyfodol gwell i’n cymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Mae gobaith. Ond mae angen i ni sicrhau bod ein harweinwyr yn gwybod yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Ein cenhadaeth

10,000 o leisiau

Ein huchelgais yw casglu 50,000 o leisiau gan bobl Cymru cyn yr uwchgynhadledd, gan ddechrau gyda 10,000 erbyn yr haf. Byddwn yn anfon neges at ein harweinwyr – rydym eisiau cael ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau rydym yn eu caru, ac i greu dyfodol gwell i bob un ohonom.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais

Y cwis hinsawdd mawr

Y cwis hinsawdd mawr
Gwynedd

Rhesymau i fod yn obeithiol

Rhesymau i fod yn obeithiol

Straeon diweddaraf

Gweld popeth

Gyrru neges o obaith i’n harweinwyr

Wythnos Werdd Pontypridd

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.