fbpx
Group of volunteers with placards

Gallwch chi wneud gwahaniaeth

Mae gwirfoddoli gyda Climate Cymru yn gyfle unigryw i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Trwy weithio gyda thîm ymroddedig o arbenigwyr amgylcheddol, gallwch ennill gwybodaeth a phrofiad gwerthfawr ym maes newid hinsawdd a chynaliadwyedd. Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau newydd, cysylltu â phobl o’r un anian, a bod yn rhan o gymuned sy’n gweithio tuag at nod cyffredin. Edrychwch ar y cyfleoedd sydd gennym a helpwch ni i frwydro yn erbyn newid hinsawdd!

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae cyfleoedd i weithio gyda ni yn amrywiol ac rydym bob amser yn ceisio paru eich sgiliau, diddordebau a phrofiad gyda rhywbeth gwerthfawr. Dyma ychydig o enghreifftiau

  1. Tyfu ein rhwydwaith partner
  2. Sicrhau ansawdd ein dwyieithrwydd
  3. Cynhyrchu graffeg digidol
  4. Cynnal a chadw presenoldeb digidol Climate Cymru (gwefan a chyfryngau cymdeithasol)

Rydym hefyd bob amser angen pobl ar lawr gwlad i gefnogi ein digwyddiadau a’n hymgyrchoedd, felly cysylltwch â ni am sgwrs heb rwymedigaeth.

Sut mae’n gweithio

Fyddai unrhyw faint o gyfraniad amser yn anhygoel – hyd yn oed os mai dim ond 1 awr y mis ydyw. Llenwch y ffurflen isod, ac ar ôl i chi ei chyflwyno, byddwn yn estyn allan ac yn trafod pa fath o wirfoddoli rydych chi am fod yn rhan ohono, faint o amser y gallwch chi ei roi, a beth allwch chi ei ddisgwyl.

Mae croeso i siaradwyr Cymraeg a Saesneg!

 

Join Us Here
Joe Volunteer

Joe:

‘Rwyf wrth fy modd yn gallu rhoi fy sgiliau i ddefnydd da gyda Climate Cymru. Rwy’n dysgu llawer o sgiliau newydd hefyd!’

Anastasia_Volunteer

Anastasia

‘Rwy’n teimlo’n gryf iawn y gallwn ni i gyd chwarae rhan yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae gwirfoddoli gyda Climate Cymru yn golygu y gallaf wneud fy rhan’

 

Ellie at conference

Ellie:

Rwyf wedi cyfarfod â phobl anhygoel yn Climate Cymru a gallaf ffitio gwirfoddoli o amgylch fy ymrwymiadau eraill

Join Us Here

Ariennir y prosiect hwn gan Gynllun Prif Grantiau Gwirfoddoli Cymru Llywodraeth Cymru, a weinyddir gan CGGC.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.