fbpx Ein targed 14786 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Group of volunteers with placards

Gallwch chi wneud gwahaniaeth

Mae gwirfoddoli gyda Climate Cymru yn gyfle unigryw i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Trwy weithio gyda thîm ymroddedig o arbenigwyr amgylcheddol, gallwch ennill gwybodaeth a phrofiad gwerthfawr ym maes newid hinsawdd a chynaliadwyedd. Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau newydd, cysylltu â phobl o’r un anian, a bod yn rhan o gymuned sy’n gweithio tuag at nod cyffredin. Edrychwch ar y cyfleoedd sydd gennym a helpwch ni i frwydro yn erbyn newid hinsawdd!

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae cyfleoedd i weithio gyda ni yn amrywiol ac rydym bob amser yn ceisio paru eich sgiliau, diddordebau a phrofiad gyda rhywbeth gwerthfawr. Dyma ychydig o enghreifftiau

  1. Tyfu ein rhwydwaith partner
  2. Sicrhau ansawdd ein dwyieithrwydd
  3. Cynhyrchu graffeg digidol
  4. Cynnal a chadw presenoldeb digidol Climate Cymru (gwefan a chyfryngau cymdeithasol)

Rydym hefyd bob amser angen pobl ar lawr gwlad i gefnogi ein digwyddiadau a’n hymgyrchoedd, felly cysylltwch â ni am sgwrs heb rwymedigaeth.

Sut mae’n gweithio

Fyddai unrhyw faint o gyfraniad amser yn anhygoel – hyd yn oed os mai dim ond 1 awr y mis ydyw. Llenwch y ffurflen isod, ac ar ôl i chi ei chyflwyno, byddwn yn estyn allan ac yn trafod pa fath o wirfoddoli rydych chi am fod yn rhan ohono, faint o amser y gallwch chi ei roi, a beth allwch chi ei ddisgwyl.

Mae croeso i siaradwyr Cymraeg a Saesneg!

 

Join Us Here
Joe Volunteer

Joe:

‘Rwyf wrth fy modd yn gallu rhoi fy sgiliau i ddefnydd da gyda Climate Cymru. Rwy’n dysgu llawer o sgiliau newydd hefyd!’

Anastasia_Volunteer

Anastasia

‘Rwy’n teimlo’n gryf iawn y gallwn ni i gyd chwarae rhan yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae gwirfoddoli gyda Climate Cymru yn golygu y gallaf wneud fy rhan’

 

Ellie at conference

Ellie:

Rwyf wedi cyfarfod â phobl anhygoel yn Climate Cymru a gallaf ffitio gwirfoddoli o amgylch fy ymrwymiadau eraill

Join Us Here

Dyma Joe yn dweud wrthym am ei brofiadau yn gwirfoddoli ar gyfer Taith Werdd Climate Cymru – a sut y gallwch chi gymryd rhan eleni.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.