fbpx Ein targed 15301 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Cwrdd â'n llysgenhadon

Mae ein llysgenhadon Hinsawdd Cymru yn angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Maen nhw’n mynd â’n hymgyrch i gymunedau ar draws Cymru, ac yn dechrau sgyrsiau am yr hinsawdd a’r argyfwng natur, ac yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan.

Dod yn llysgennad
Dod yn llysgennad

Cryfder mewn amrywiaeth

Mae ein llysgenhadon yn dod o bob cefndir, ac mae gan bob un ohonynt eu persbectif eu hunain ar yr hyn sydd ei angen arnom gan ein harweinwyr. Maen nhw’n rhannu’r awydd i ddefnyddio eu llais i sicrhau y gallwch ddefnyddio eich llais chi.

Llysgenhadon diweddaraf

Gweld popeth

Rhodri Davies

Paul Evans

Stuart Bain

Rachel Auckland

Gweld popeth

“Drwy ddod â phobl o’r un anian, o bob oedran a chefndir o bob rhan o Gymru at ei gilydd, mae gan rwydwaith Hinsawdd Cymru gyfle gwirioneddol i greu newid cadarnhaol i'n gwlad.”

Ellie

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Ffurflen gais agored
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.