fbpx Ein targed 15301 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Y cwis hinsawdd mawr

Profwch eich gwybodaeth am newid yn yr hinsawdd a'r hyn y mae'n ei olygu i Gymru.

Dechreuwch y cwis
Gwynedd

Yn fras, faint o gynhesu byd-eang sy’n dibynnu ar weithgarwch dynol?

Cywir Heb ddylanwad dynol, byddai'r hinsawdd yn debygol o fod wedi oeri ychydig dros y 50 mlynedd diwethaf.

Anghywir Mae'n 100%. Heb ddylanwad dynol, byddai'r hinsawdd yn debygol o fod wedi oeri ychydig dros y 50 mlynedd diwethaf.

Valero Oil Refinery, Pembrokeshire
Nesaf
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.