fbpx Ein targed 14749 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Tiadnoddau ysgol

Pwnc Neges Heddwch ac Ewyllys Da y Canmlwyddiant: Yr Argyfwng Hinsawdd.

Mae neges Heddwch ac Ewyllys Da canmlwyddiant yr Urdd yn ffocysu ar yr argyfwng hinsawdd. Mae’n alwad-i-weithredu gan blant a phobl ifanc Cymru i bobl ifanc y byd, i ddefnyddio pwysigrwydd a phŵer ei llais i erfyn ar lywodraethau a chorfforaethau mawr i weithredu ar frys er mwyn achub ein planed. Mae’n amser deffro!

Cofrestrwch yma i dderbyn ein Pecyn Addysg Argyfwng Hinsawdd, sydd wedi ei greu mewn cydweithrediad gyda WCIA ac Urdd.

Mae’r Regenerators

BBC Bitesize CA2 Cynaliadwyedd – Wersi ar gyfer disgyblion rhwng 7 ac 11 oed, yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys llygredd, yr amgylchedd a bywyd gwyllt.

Oherwydd IPCC

Hanes a gwyddoniaeth y panel Rhynglywodraethol ar newid hinsawdd – Succession

Dylunio cerdyn post i anfon at ein harweinwyr

Allwch chi dynnu llun o’r Cymru rydych chi eisiau ei gweld? Efallai mai Cymru sy’n cyflenwi ynni gwyrdd ydyw; efallai mai Cymru sy’n llawn swyddi gwyrdd ydyw; efallai Cymru sy’n rhydd o lygredd plastig, wedi’i gorchuddio â choed neu’n llawn bywyd gwyllt. Beth bynnag fo’ch gweledigaeth ar gyfer Cymru decach, wyrddach y dyfodol, byddem wrth ein bodd yn ei weld.

Anfonwch eich dyluniadau cerdyn post i helo@climate.cymru.

Sut y Beiddi di?

Pe bai gennych 26 eiliad i wneud i’r byd wrando – beth fyddech chi’n ei ddweud?

Ysgrifenwch araith 26-eiliad yn dweud wrth ein harweinwyr pa weithrediadau yr hoffech chi eu gweld ar yr hinsawdd. Ychwanegwch eich neges ar y wefan neu e-bostiwch y pigion sain i helo@climate.cymru.

Amsel yn hinsawdd  a Nodiadau i Athrawon, Maint Cymru

BBC Bitesize CA2 Cynaliadwyedd – Wersi ar gyfer disgyblion rhwng 7 ac 11 oed, yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys llygredd, yr amgylchedd a bywyd gwyllt.

Awn am Sero yw’r ymgyrch Brydeinig sy’n uno athrawon, disgyblion, rhieni a’u hysgolion wrth iddynt oll weithio ynghyd i fod yn garbon sero erbyn 2030.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.