fbpx Our goal 15228 of 10,000 Add your voice

As Wales embarks on a pathway towards a low carbon economy, already many industries are moving away from reliance on fossil fuels and taking steps towards reducing carbon emissions. The future of Wales must be one that is cleaner, greener and more fair for everyone. But what does a ‘just transition’ mean, and how do we ensure that everyone benefits?

Climate Cymru are hosting a roundtable discussion to bring together people who are working in relevant sectors, from transport and energy to trade unions and environmental groups. Together, we will hear best practice on creating a pathway towards a low carbon future, and gather evidence to present to the Welsh Government’s consultation on Just Transition to Net Zero Wales.

If you’d like to be part of this discussion, please register via Eventbrite.

 

Swyddi gwyrdd da i bawb – cyrraedd yno gyda’n gilydd. Dyfodol teg, gwyrdd

Wrth i Gymru gychwyn ar lwybr tuag at economi carbon isel, mae llawer o ddiwydiannau eisoes yn symud oddi wrth ddibyniaeth ar danwydd ffosil ac yn cymryd camau tuag at leihau allyriadau carbon. Rhaid i ddyfodol Cymru fod yn lanach, yn wyrddach ac yn decach i bawb. Ond beth mae ‘trosglwyddiad cyfiawn’ yn ei olygu, a sut ydyn ni’n sicrhau bod pawb yn elwa?

Mae Climate Cymru yn cynnal trafodaeth bord gron i ddod â phobl sy’n gweithio mewn sectorau perthnasol ynghyd, o drafnidiaeth ac ynni i undebau llafur a grwpiau amgylcheddol. Gyda’n gilydd, byddwn yn clywed yr arferion gorau ar greu llwybr tuag at ddyfodol carbon isel, ac yn casglu tystiolaeth i’w chyflwyno i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar destun Trosglwyddiad Cyfiawn at Gymru Net Sero.

Os hoffech fod yn rhan o’r drafodaeth hon, cofrestrwch drwy cyswllt Eventbrite.

 

Add your voice We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.