fbpx Ein targed 13910 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Sicrhau y clywir eich disgyblion gan ein harweinwyr

Mae’r argyfyngau hinsawdd a natur yn bygwth dyfodol eich disgyblion. Maent yn wynebu’r realiti o fywydau fel oedolion mewn byd gwahanol a heriol iawn.

Ond mae 2021 yn cynnig gobaith am ddyfodol gwell. Ym mis Tachwedd, bydd arweinwyr y byd yn dod ynghyd ar gyfer Uwchgynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig gyda dyfodol ein cymunedau yn eu dwylo. Mae angen i ni ddangos ein bod yn ofalgar.

Anfonwch negeseuon gan eich dosbarth neu gymned i’n harweinwyr a byddwn yn sicrhau y cânt eu clywed yn COP26 a thu hwnt. Gallwch ychwanegu un neges a gytunwyd gan y dosbarth cyfan, neu restr o negeseuon. Gall y negeseuon sôn am yr hyn y mae’r disgyblion eisiau eu amddiffyn a’i weithredu dros yr hinsawdd yr hoffent ei weld yng Nghymru, y DU a’r byd.

Byddwn yn sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed yn COP26 a chan wneuthurwyr penderfyniadau yng Nghymru a’r DU.

Ychwanegu eich dosbarth  Ym mis Tachwedd, bydd arweinwyr y byd yn dod ynghyd yn Glasgow ar gyfer Uwchgynhadledd Hinsawdd COP26 y Cenhedloedd Unedig. Mae'r uwchgynhadledd yn cynnig cyfle gwirioneddol i greu dyfodol gwell ar gyfer ein cymunedau, yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

  Ysgrifennwch neges i ddweud wrth ein harweinwyr pam ydych eisiau gweithredu dros y blaned. Byddwn yn mynd â'ch neges gyda ni i'r uwchgynhadledd ac yn gwneud ein gorau i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

  Cofrestrwch i dderbyn e-byst am yr ymgyrch. Byddwn ni ond yn gofyn am eich llais, nid eich arian. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

  Trwy ychwanegu eich llais, rydych chi'n cytuno i'n polisi preifatrwydd, gan gynnwys trosglwyddo'ch gwybodaeth i'n platfform marchnata, Mailchimp. Dysgwch mwy am arferion preifatrwydd Mailchimp..

  Ychwanegwch eich llais We use cookies

  We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.