fbpx Ein targed 15304 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Anfonwch neges at ein harweinwyr

Mae angen i'n harweinwyr weithredu mewn ffordd ystyrlon i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn gwneud hynny.

Mae eich llais chi yn ychwanegu grym at yr ymgyrch. Os byddwch yn dweud wrthym beth rydych chi'n poeni amdano fwyaf, bydd eich neges yn helpu i lunio'r hyn rydym yn ei ofyn gan ein harweinwyr.

Dangoswch i’n harweinwyr pa mor bwysig yw hyn i chi

Mae ein hinsawdd a’n byd naturiol mewn argyfwng, ac mae hyn yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd.

Mae 2021 yn cynnig gobaith am ddyfodol gwell. Ym mis Tachwedd, bydd arweinwyr y byd yn ymgynnull ar gyfer Uwchgynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, gyda dyfodol ein cymunedau yn eu dwylo. Mae angen i ni ddangos iddyn nhw pa mor bwysig yw hyn i ni.

Ychwanegwch eich llais i ddweud wrth ein harweinwyr ein bod ni eisiau gweld gweithredu cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau rydym yn eu caru.

Ychwanegwch eich llais

Tuag at ein targed o 10,000

    Cofrestrwch i dderbyn e-byst am yr ymgyrch. Byddwn ni ond yn gofyn am eich llais, nid eich arian. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

    Trwy ychwanegu eich llais, rydych chi'n cytuno i'n polisi preifatrwydd, gan gynnwys trosglwyddo'ch gwybodaeth i'n platfform marchnata, Mailchimp. Dysgwch mwy am arferion preifatrwydd Mailchimp..

    Ychwanegwch eich llais We use cookies

    We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.