fbpx Ein targed 15304 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Yr Wythnos Werdd Fawr 2022

Mae’r Glymblaid Hinsawdd, ein partner clymblaid ledled y DU, yn cynllunio’r Wythnos Fawr Werdd – galwad cenedlaethol am weithredu ar newid hinsawdd. Bydd miloedd o ddigwyddiadau cymunedol ledled y DU yn cael eu cynnal rhwng y 24ain o Fedi, a’r 2il o Hydref, a fydd yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth o’r argyfyngau hinsawdd a natur ac yn creu ton o gefnogaeth dros weithredoedd er mwyn amddiffyn y blaned. Mae Climate Cymru yn cefnogi hyn gyda channoedd o ddigwyddiadau ledled Cymru.

O lanhau traeth i ddangosiadau ffilm i ffeiriau cymunedol, mae’n sicr y bydd rhywbeth i gymryd rhan ynddi yn eich ardal leol. Cliciwch yma i ddod o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi neu i gofrestru’ch digwyddiad eich hun.

Os ydych chi’n cynnal digwyddiad, ystyriwch annog eich mynychwyr i ymuno â Climate Cymru trwy ein gwefan.

Dyma ffurflen i gofrestru pobl i Climate Cymru yn eich digwyddiad.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.