fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Taith Werdd Climate Cymru 2023

Yn ystod yr Wythnos Werdd Fawr (10-18fed o Fehefin) rydyn ni’n mynd ar daith ffordd o amgylch Cymru mewn cerbydau trydan, gan arddangos straeon ysbrydoledig gan gymunedau ar y rheng flaen o fynd i’r afael â newid hinsawdd yng Nghymru. Edrychwch ar ein map rhyngweithiol isod i ddarganfod pryd fyddwn ni yn eich ardal chi…

WYTHNOS WYRDD FAWR

Dydd Sadwrn 10 Mehefin Teithio llesol yw’r thema! Yna ymlaen i Ganolfan yr Amgylchedd yn Abertawe

Dydd Sul 11 Mehefin gydag Eco Dewi yn Nhyddewi

Nos Lun Mehefin 12 yn Aberystwyth ar gyfer Noson gyda Natur

Dydd Mawrth Mehefin 13 Bangor gyda Gweithredu Hinsawdd Gogledd Orllewin Cymru 

Dydd Mercher 14 Mehefin Wrecsam a Llangollen

Dydd Iau 15 Mehefin Y Drenewydd gyda Newtown Climate Action

Dydd Gwener 16 Mehefin Lleoliad: Pont-y-pŵl gyda Celf ar y Blaen

Dydd Sadwrn 17 Mehefin Lleoliad: Pride Caerdydd gyda RSPB Cymru

Dod yn bartner

Ariennir y prosiect hwn gan Oxfam Cymru. Climate Cymru yn unig sy’n gyfrifol am gynnwys y cyhoeddiad hwn ac ni ellir ei chymryd mewn unrhyw fodd i adlewyrchu barn Oxfam.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.