fbpx Ein targed 15306 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Llesol

Ariennir Llesol gan WWF.

Mae’n sesiwn drafod 40-60 munud, sy’n ceisio mynd i’r afael â’r camsyniad cyffredin bod gweithredu ar yr hinsawdd a newid ymddygiad yn golygu hunanaberth.

Mae Llesol yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau o rhwng 8-14 o bobl ac mae'n dod ag ystod o adnoddau i annog pobl i barhau â'r daith ar ôl y sesiwn. Mae’n cynnwys ystod o gamau posibl y gall unrhyw un eu cymryd, a fydd o fudd personol i’r unigolyn, er enghraifft, drwy arbed arian neu gynyddu eu lles neu eu hiechyd, yn ogystal â bod o fudd i’r blaned.

Os ydych yn rhan o glwb, grŵp cymunedol, ysgol neu weithle, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Nod y sesiwn yw annog pobl ar hyd llwybr tymor hwy o weithredu ar yr hinsawdd, er enghraifft, cysylltu â grŵp gweithredu hinsawdd lleol, a chyfeirio at grantiau gweithredu hinsawdd cymunedol WWF yn y dyfodol a ffynonellau cyllid eraill a allai fod ar gael i gymunedau weithredu ar yr hinsawdd. newid.

Bydd y sesiwn yn:

  • Rhannu straeon gan dderbynyddion cronfa Gweithredu Cymunedol Sbarduno WWF ledled Cymru.
  • Hyrwyddo manteision personol, cymunedol ac amgylcheddol newid ymddygiad unigolion drwy ddarparu syniadau syml, ymarferol ar gyfer camau gweithredu a fydd yn lleihau ôl troed carbon unigol.
  • Helpu pobl i fynd ar daith amgylcheddol trwy ddarparu llwybr priodol i weithredu.

Cael effeithiau amgylcheddol cadarnhaol uniongyrchol. Hoffech chi Llesol ddod i’ch gweithle, grŵp neu ysgol? Cysylltwch â ni: helo@climatecymru.cymru

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.