fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

WWF Sbarduno Gweithredu Cymunedol yng Nghymru 2022

Mae cymunedau yn fwy pwerus nag y gwyddant.

Nod Prosiect Gweithredu Hinsawdd Cymunedol WWF oedd ysbrydoli a helpu i ddod â phobl at ei gilydd i adeiladu dyfodol iachach, mwy llewyrchus iddynt hwy eu hunain a'u hamgylchedd. Cefnogwyd cymunedau yng Nghymru gyda £500 i helpu i ariannu prosiectau gweithredu hinsawdd cymunedol lleol.

Roedd prosiectau a dderbyniodd arian yn adlewyrchu amrywiaeth a chreadigrwydd y cymunedau yr oeddent yn eu cefnogi. Roeddent yn cynnwys prosiectau ailgylchu beiciau, clybiau beicio a cherdded, gerddi cymunedol, gweithdai tyfu bwyd a rhandiroedd a rennir, dosbarthiadau coginio cynaliadwy, gweithgareddau chwilio am fwyd mewn grŵp, digwyddiadau ffasiwn cynaliadwy, gweithdai compostio, gorsafoedd radio cymunedol a mwy.

Ymwelodd Climate Cymru â llawer o brosiectau Sbarduno Gweithredu Cymunedol ar ein Taith Werdd o Gymru - beth am edrych ar y prosiectau yn eich ardal isod a chysylltu?

Tanio mural
Resource Wales at CAT
Resource Wales at CAT
North Wales African Society
Ruthin U3A
Flintshare
Drosi Bikes
Benthyg

Funded Projects 2022

Bikeability Wales Abertawe

Carmarthenshire Federation Of W.I.s Sir Gaerfyrddin

Drosi Bikes Sir Ddinbych

Flintshare sir y Fflint

Green Squirrel Caerdydd

Holy Trinity Church Ystrad Mynach Community Outreach Caerffili

Llangunllo Women Institute Powys
North Wales Africa Society Gwynedd
One Planet Centre CIC Cymru
Primrose Hill Community Garden Abertawe
reSOURCE Denbighshire CIC Sir Ddinbych
Ruthin & District U3A Sustainable Living Group Clwyd

Sub-Sahara Advisory Panel Caerdydd

Tanio Pen-y-Bont
The Friends of Bettws Newydd Church Usk, Mynwy
The Shared Plate Abertawe
The Centre for African Entrepreneurship Abertawe
Volcano Theatre Abertawe

Y Ty Gwyrdd Sir Ddinbych

Resource Wales at CAT
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.