fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
View all schools

Ysgol Gynradd Gymunedol Westwood

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Westwood yn creu cymuned ysgol sy'n meithrin, yn gefnogol ac yn garedig, lle mae plant yn hapus, yn cael eu gwerthfawrogi ac â llais. Mae ein plant yn cael eu hannog gan eu llwyddiannau, yn rhagori yn eu cyflawniadau ac yn cael eu hysbrydoli i fod yn ddysgwyr am oes.

Climate Cymru Ymroddedig Signature name Signature role

“Yn Ysgol Gynradd Gymunedol Westwood ein cenhadaeth yw meithrin dinasyddion gwybodus moesegol sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd. Byddwn yn meithrin ymdeimlad cryf o'u hunain, o'r teulu, y gymuned a pherthyn, lle mae plant yn datblygu caredigrwydd a pharch tuag at eu hunain, at ei gilydd a'r amgylchedd.”

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.