fbpx
View all schools

Ysgol Dinas y Bran

Mae Ysgol Dinas Brân yn ysgol gymunedol leol sydd ag enw da a rhagoriaehtol yn genedlaethol. Arwyddair ein hysgol yw, “Llwyddiant trwy Ymdrech” a'n nodau yw “Bod yr Ysgol orau yng Nghymru” a “darparu addysg gradd cyntaf i'n plant mewn awyrgylch diogel, digynnwrf, pleserus ac ysgogol” i weithredu trwy'r gwaith caled, ymrwymiad ac arbenigedd ein staff ac ethos hapus, cadarnhaol ein hysgol.

Climate Cymru Ymroddedig Signature name Signature role

“Mae ein hysgol yn gweithredu ar newid hinsawdd. Rydym eisoes wedi gwneud newidiadau sylweddol i leihau ein hôl troed carbon, ac i annog eraill i wneud yr un peth. Rydym wedi lleihau faint o blastig untro rydym yn defnyddio yn yr ysgol ac yn gweithio i ennill statws di-blastig. Rydym eisoes wedi cael deiseb wedi’ drafod yn Nhy'r Senedd, ac yn fwy diweddar gwnaethom fuddsoddi mewn cynllun paneli solar 150w sy'n cynnwys 375 o baneli. Caniatáwyd hyn inni fod oddi ar y grid yn llwyr am 2 awr yn ystod wythnos gyntaf y tymor! Rydym hefyd wedi gwneud gwelliannau gwresogi sy’n golygu ein bod gennym bellach unai thermostatau gwrth-ymyrryd neu thermostatau ystafell ym mhob ystafell. Mae gan yr ysgol gyfan dapiau botwm gwthio sy'n ein galluogi i arbed dŵr. Rydym hyd yn oed yn prynu dodrefn ail law lle mae’n bosib - yn ystod y haf cafodd rhai o'n hystafelloedd, a oedd angen eu hatgyweirio a lle storio ychwanego eu gwella gyda chypyrddau a oedd wedi cael eu prynu gan Gyngor Sir arall. Os mae llawer o bobl yn gwneud yr un peth gall hyd yn oed pethau bach fel hyn wneud llawer o wahaniaeth!”

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.