fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Mae Cymru eisiau i’w holl ynni fod yn ynni adnewyddadwy erbyn 2035. Faint fyddai hyn yn werth i’n heconomi?

Correct! Mae seilwaith ynni adnewyddadwy, fel ffermydd gwynt, paneli solar a morlynnoedd llanw, yn creu buddsoddiad a swyddi.

Wrong! Mae'n £7.4bn. Mae seilwaith ynni adnewyddadwy, fel ffermydd gwynt, paneli solar a morlynnoedd llanw, yn creu buddsoddiad a swyddi.

North Hoyle Windfarm, Prestatyn
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.