fbpx
Gwelwch bob partner

Yr Ŵyl Encil Fawr

Un o ŵyliau lles ac antur gorau'r DU.

“Rydym yn credu yng ngrym lleoedd gwyllt ac rydym am wneud popeth o fewn ein gallu yn ein gŵyl nesaf i leihau ein heffaith fel digwyddiad. Mae angen polisi a chefnogaeth ariannol gref arnom gan y llywodraeth fynd i’r afael â newid hinsawdd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Extinction Rebellion Cymru

Llyfrgell Gyhoeddus y Gelli

Asiantaeth Ynni Severn Wye

PACE

Argyfwng Hinsawdd a Natur yw’r rheswm pam y ffurfiwyd PACE!

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.