fbpx
Gwelwch bob partner

Yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn credu ac yn datgan Newyddion Da Iesu Grist. Mae hyn yn Newyddion Da, oherwydd ei fod yn ein annog bob un i sylweddoli fod Duw yn ein caru ni, ei fod ymdrechu i gwrdd â ni ym mherson ei Fab, a thrwyddo ef yn ein derbyn fel ag yr ydym. Mae’n gofyn i ni ddefnyddio ei nerth i fyw bywyd hyd yr eithaf, ac i ddod â iachâd i’r byd.

“Mae bod yn rhan o ymwybyddiaeth fyd-eang sy’n ceisio ailadeiladu’n perthynas gyda’n gilydd a chyda’r amgylchedd sy’n ein cynnal, yn thema bwysig ym mywyd Cymru heddiw ac yn un y mae’r Eglwys yn cymryd rhan lawn ynddi.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Asiantaeth Ynni Severn Wye

Siop Eco Naturewise

Celf Canolbarth Cymru

Achub y Plant – Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.