fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig Synod Cenedlaethol Cymru

Ni yw presenoldeb yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yng Nghymru, gyda 1700 o aelodau ledled Cymru yn perthyn i 88 o gynulleidfaoedd lleol. Nod y Synod yw cefnogi'r eglwysi lleol hynny a datblygu rôl yr URC ym mywyd a diwylliant Cymru.

“Rydym yn gweld gofal am y Creu, rhannu adnoddau'r byd yn gyfiawn, a diogelu'r amgylchedd yn ymrwymiadau sylfaenol yr Efengyl ac yn ganolog i'n disgyblaeth.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol

Yr Eglwys yng Nghymru

Cytun – Eglwysi ynghyd yng Nghymru

Tir Natur

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.