fbpx
Gwelwch bob partner

Ymgyrch Premiwm Natur

Mae'r Ymgyrch Premiwm Natur yn Grŵp Sector Arbenigol o fewn y Sefydliad Dysgu Awyr Agored. Rydym yn galw ar y llywodraeth i warantu profiadau natur reolaidd a pharhaus i bob plentyn a pherson ifanc gyda chyllid ychwanegol ar gyfer y rhai sydd ei angen fwyaf. Mae gennym lywodraethu, arbenigedd, gallu, a sylfaen eang o gefnogaeth. Ymhellach, mae gennym ni elfen o syniad, model ariannol i'w gyflawni, ac rydym yn adeiladu clymblaid ariannu.

“Rydym am ehangu ein rhwydwaith i gydweithio i drawsnewid cenhedlaeth.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Economi Gylchol Cymru

Prosiect y Ddaear

Cynghrair Diwylliant Cymru

Clymblaid Hinsawdd Gorllewin Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.