fbpx
Gwelwch bob partner

Ymddiriedolaeth Penllergare

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare yn elusen gadwraeth fechan sy'n cynnal, yn adfer ac yn gwarchod Coedwig Cwm Penllergare.

“Mae diogelu'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth wedi bod yn rhan greiddiol o waith yr Ymddiriedolaeth bob amser, er mwyn trosglwyddo'r coetir unigryw hwn er mwyn i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol ei fwynhau. Yn ddiweddar, rydym wedi datblygu ein Cynllun Gweithredu Hinsawdd ein hunain, fel y gallwn symud ymlaen mewn ffordd gynaliadwy, a diogelu'r dyffryn rhag y peryglon y gall newid yn yr hinsawdd eu cyflwyno”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Y Dref Werdd

South Riverside Community Development Centre

Befriending Networks

Sgowtiaid Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.