fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Ymddiriedolaeth Nelson

Mae gan ein sefydliad elusennol Bwyllgor Effaith Amgylcheddol ac mae ein Prif Weithredwr yn eistedd arno. Rydym wedi bod yn cydweithio i wella a lleihau ein hôl troed carbon yng Nghymru a Lloegr. Mae gennym siaradwyr Cymraeg yn ein Canolfan Merched Ymddiriedolaeth Nelson yng Nghaerdydd sydd newydd agor Medi 2022. Rydym am wella ein hôl troed carbon yma yng Nghaerdydd ac yng Nghymru.

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Llynges QED

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

WWF Cymru

Cangen Caerdydd a’r Cylch o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.