fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Y Groesfan

Cefnogodd Y Groesfan Gardd Gymunedol Tyddewi yn ystod Wythnos Werdd Fawr Penrhyn Tyddewi gyda thaith gerdded weddi yn canolbwyntio ar newid hinsawdd. Mae trafod gofal wrth greu yn rhan o'n rhaglen eglwysig a byddwn yn bendant yn gweddïo dros COP26, y holl arweinwyr a chynghorwyr dan sylw i sicrhau ein bod ni i gyd yn dod geidwaid gwell o’r blaned anhygoel hon.

“Mae newid hinsawdd yn adlewyrchiad o sut nad yw pethau’n iawn ym myd Duw, ac rydym yn teimlo ein bod yn cael ein galw i wneud ein rhan wrth fynd i’r afael â hynny sy’n cynnwys codi llais ac annog ein harweinwyr i wneud mwy.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Coed Cadw – the Woodland Trust

TYF

Cynghrair Dysgu Byd-eang Cymru

City & Guilds

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.