fbpx
jcwi logo
Gwelwch bob partner

Y Cyd-gyngor er Lles Mewnfudwyr

Mae cyfiawnder hinsawdd a chyfiawnder mudol yn frwydrau cyhyd. Rhaid caniatáu i bobl fyw’n hyderus wrth i argyfwng hinsawdd ddwysau, lle bynnag le maent yn bwriadu byw.

“Mae JCWI yn elusen gyfreithiol sy’n cefnogi pobl sy’n mynd drwy’r system fewnfudo, ac yn ymladd dros system sy’n trin pawb â thegwch ac urddas.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Neo

Drosi Bikes

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Wellbeing Economy Alliance Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.