fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Womens Equality Network Cymru

WEN Cymru yw rhwydwaith cydraddoldeb menywod Cymru. Eu gweledigaeth yw Cymru sy’n rhydd o wahaniaethu rhwng y rhywiau. Cymru lle mae gan bob menyw a dyn awdurdod cyfartal a chyfle i lunio cymdeithas a'u bywydau eu hunain.

“Mae newid yn yr hinsawdd yn her enfawr sy'n effeithio'n anghymesur ar fenywod, gan mai menywod yw'r rhan fwyaf o bobl dlawd y byd. Fel y nodwyd yn ein Cerdyn Sgorio Benywaidd, hoffem i Lywodraeth Cymru gyflwyno fframwaith monitro a gwerthuso ar gyfer newid yn yr hinsawdd, sy'n cynnwys dangosyddion perfformiad clir sy'n canolbwyntio ar y rhywiau a mesurau llwyddiant a hefyd, sy’n sicrhau bod datblygu'r Cynllun Cyflawni Carbon Isel yn ymgorffori cyfraniad hanfodol menywod at liniaru newid yn yr hinsawdd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyfeillion y Ddaear Cymru

Oxfam Cymru

Ymgyrch Undod Palestina Caerdydd

The Emergency Room

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.