fbpx
Gwelwch bob partner

Womens Equality Network Cymru

WEN Cymru yw rhwydwaith cydraddoldeb menywod Cymru. Eu gweledigaeth yw Cymru sy’n rhydd o wahaniaethu rhwng y rhywiau. Cymru lle mae gan bob menyw a dyn awdurdod cyfartal a chyfle i lunio cymdeithas a'u bywydau eu hunain.

“Mae newid yn yr hinsawdd yn her enfawr sy'n effeithio'n anghymesur ar fenywod, gan mai menywod yw'r rhan fwyaf o bobl dlawd y byd. Fel y nodwyd yn ein Cerdyn Sgorio Benywaidd, hoffem i Lywodraeth Cymru gyflwyno fframwaith monitro a gwerthuso ar gyfer newid yn yr hinsawdd, sy'n cynnwys dangosyddion perfformiad clir sy'n canolbwyntio ar y rhywiau a mesurau llwyddiant a hefyd, sy’n sicrhau bod datblygu'r Cynllun Cyflawni Carbon Isel yn ymgorffori cyfraniad hanfodol menywod at liniaru newid yn yr hinsawdd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Gofalu am Erw Duw

Business in the Community

Displaced People in Action

Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.