fbpx
Gwelwch bob partner

Wellbeing Economy Alliance Cymru

Mae WeAll Cymru yn gynghrair o bobl a sefydliadau sy'n ymdrechu i gael economi newydd a gwell i Gymru – un sy'n gwasanaethu lles ein pobl a'n planed, yn hytrach nag un sy’n seiliedig ar yr ymgais obsesiynol i "dyfu" ar unrhyw gost. Mae ffordd arall! Ac mae cymaint yn digwydd yma yng Nghymru yn barod.

“Fel cynghrair o bobl a sefydliadau sy'n ymdrechu i gael economi newydd a gwell i Gymru sy'n gwasanaethu lles ein pobl a'n planed, yn hytrach nag un yn seiliedig ar yr ymgais obsesiynol i "dwf" ar unrhyw gost, rydym yn teimlo ei bod yn hanfodol bod ein harweinwyr yn cymryd camau brys ar yr hinsawdd er mwyn gwarchod ein planed hardd i ni a chenedlaethau'r dyfodol. Os ydym eisiau creu Cymru well, mae'n rhaid inni weithio gyda'n gilydd a blaenoriaethu gweithredu ar yr hinsawdd, i sicrhau y gall Cymru barhau i fod yn wlad rydym yn ei charu, ac y gallwn ei gwella yn y ffordd rydym ei angen.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Womens Equality Network Cymru

Cyfeillion y Ddaear Pontypridd

Tai Pawb

Melin Homes

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.