fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Volcano Theatre Ltd

Sefydliad ymchwiliadol celfyddydol yw Volcano sydd wedi'i adeiladu ar arfer unigryw. Er bod gweithgareddau'r cwmni yn amrywiol ac yn bellgyrhaeddol, mae popeth a wnawn yn dibynnu ar iechyd a chywirdeb ein proses greadigol graidd. I ni, mae creu theatr yn ganolbwynt i rwydwaith o arferion a pherthnasoedd sydd wedi'u gwreiddio yn ninas Abertawe ac sy'n estyn allan trwy Gymru, y DU, Ewrop a thu hwnt.

“Yn Volcano, rydym yn gweithio’n agos o fewn ein cymuned a thu hwnt ac yn gweld ein rôl fel gwneuthurwyr newid, gan ymgysylltu, ysbrydoli a chysylltu ag eraill. Mae newid hinsawdd yn galw am newid diwylliannol ac, fel sector, mae gennym rôl unigryw i wneud hyn. Nid y cymunedau yr effeithir arnynt fwyaf gan newid hinsawdd yw'r cyfranwyr mwyaf. Cymer ein gwaith le yng nghanol y cymunedau hyn gan roi llais, platfform a chyfle i bobl sicrhau newid go iawn. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Environment Systems Ltd

Gweithredu dros yr hinsawdd Gogledd Cymru

Stump Up For Trees

Urdd Gobaith Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.