fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

TYF

Prif nôd TYF yw i helpu pobl i syrthio mewn cariad mor ddwfn â natur eu bod yn newid y ffordd maent yn byw. Mae TYF yn ysbrydoli cenedlaethau gyda carbon isel, gwisgoedd eco-gyfeillgar, atgyweiriadau, anturiaethau a dysgu ar benrhyn gwyllt a hardd Tyddewi.

“Mae Tîm Antur TYF yn gweithio ar gyrion Cymru yn cysylltu pobl â natur mewn lleoedd gwyllt. Mae gwaith dydd i dydd tywys antur yn cynnwys gweld yr eco-system unigryw a bywyd morol yn ffynnu yn aer glân a dŵr Sir Benfro. Ac eto rydym yn gwbl ymwybodol y bydd effeithiau newid yn hinsawdd ar dymheredd a chodiad yn lefel y môr yn cael effaith trychinebus ar gymunedau arfordirol ar draws y byd. Tra ein bod mewn sefyllfa ddiogel (am y tro) oherwydd ein lwc ein hunain yn nhermau lle cawsom ein geni, ni allwn sefyll a gwylio trychinebau ledled y byd. Ein cyfrifoldeb ni yw ateb gyda gweithredu sy’n cyfri. Cyfiawnder hinsaedd yw cyfiawnder cymdeithasol. Rhaid i lywodraethau weithio gyda'u gilydd yn Cop26 i weithio allan ffyrdd i gefnogi'r gwledydd sy'n gweld effeithiau newid hinsawdd yn gyntaf, yn aml yr un un gwledydd sydd â'r ôl troed carbon isaf. Dylai llywodraethau edrych ar ffyrdd o greu treth garbon fel bod rhaid i'r cwmnïau a'r unigolion sy'n llygru dalu amdano. Rhaid i lywodraethau edrych ar drosglwyddo i economi fwy cylchol lle mae cylch bywyd cynhyrchion yn cael ei ystyried yn ystod y camau dylunio a gweithgynhyrchu, ac i gymryd cyfrifoldeb am y cynnyrch ar ddiwedd ei oes. Rhaid i lywodraethau helpu cymunedau i ddod at ei gilydd i greu system ynni deg, ddatganoledig sy'n dod â'r pŵer yn ôl i'r bobl.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Gower Power Co-op

Drosi Bikes

Groundwork Wales

Gilfach Goch Community Association

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.