fbpx
Gwelwch bob partner

Together Caerfyrddin Gyda’n Gilydd

Mae Caerfyrddin Gyda’n Gilydd yn sefydliad cynhwysol sy’n anelu i ddarparu rhywfaint o’r glud y mae cymdeithas sifil wedi’i golli, gan feithrin cydnerthedd a chydlyniad cymunedol er mwyn ymladd yr argyfyngau hinsawdd ac ecolegol.

“Mae ein cymuned wledig yn profi effeithiau hinsawdd niferus, gan gynnwys llifogydd, ymchwydd storm a fectorau clefydau. Gall llywodraeth ysgogi democratiaeth gyfranogol, addysgu a grymuso cymdeithas sifil.”

Mae ein cymuned wledig yn profi effeithiau hinsawdd niferus, gan gynnwys llifogydd, ymchwydd storm a fectorau clefydau. Gall llywodraeth ysgogi democratiaeth gyfranogol, addysgu a grymuso cymdeithas sifil

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Llwybr Llechi Eryri

Wales Focus Group of the Meeting of Friends in Wales

Achub y Plant – Cymru

Gilfach Goch Community Association

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.