fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Think Philanthropy

Rydym yn credu nad oes dyfodol i unrhyw un ohonom heb gyfiawnder hinsawdd ac mae Think Philanthropy wedi ymrwymo i ddod yn fusnes sero net.

“We believe there is no future for any of us without climate justice and Think Philanthropy is committed to becoming a net zero business.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Climate and Community

Cardiff Greenpeace

State of Nature

Race Council Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.