fbpx
Gwelwch bob partner

The Young Ambassador Program

Grŵp o 24 o lysgenhadon rhyngwladol o 21 gwlad wahanol, sy'n ymroddedig i stiwardiaeth y Ddaear, actifiaeth amgylcheddol a hyrwyddo llythrennedd hinsawdd. O gefndiroedd daearyddol ac addysgol amrywiol gan gynnwys economi gylchol, daeareg, peirianneg amgylcheddol, cynaliadwyedd byd-eang, cyfraith amgylcheddol, diplomyddiaeth, a mwy.

Ar 5 Mehefin 2021, Diwrnod Amgylchedd y Byd, lansiodd y llysgenhadon ifanc eu tudalen we Diwrnod Rhyngwladol cyntaf mewn cydweithrediad â tEP ac UNESCO IUGS. Mae'r dudalen we yn gyfansawdd o sawl menter sydd wedi bod yn y gweithiau ers ein digwyddiad diwethaf ar gyfer Diwrnod y Ddaear 2021. Y cyntaf yw cyfres o Gyfweliadau Diwrnod Amgylchedd y Byd ble siaradodd llysgenhadon ifanc â gwyddonwyr gweledigaethol, entrepreneuriaid, cadwraethwyr ac actifyddion hinsawdd am eu safbwyntiau ar dueddiadau amgylcheddol byd-eang cyfredol. Yr ail fenter oedd creu a lansio dau arolwg dinasyddion gan ystyried meddyliau pobl ar ddau bwnc y credwn sy'n ganolog i ddatrys heriau amgylcheddol byd-eang yn yr 21ain ganrif: Addysg Newid Hinsawdd a Chynhyrchu a Rheoli Gwastraff. Cyfieithwyd yr arolygon hyn i chwe iaith i gynyddu cyrhaeddiad ein hymchwiliad

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Y Cylch Mentora

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cardiff Greenpeace

The Environment Centre

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.