fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

The One Planet Centre

Rydym yn helpu sefydliadau o bob maint ac unigolion i leihau eu hôl troed ecolegol gyda'n canolfan wybodaeth gynyddol o atebion profedig, hyfforddiant a meithrin gallu.

Dan arweiniad gwyddoniaeth a data, rydym yn integreiddio ein gwaith gyda thargedau Lles a Datblygiad Cynaliadwy. Ein nod yw helpu'r byd i ddod yn iachach ac yn fwy cyfartal - o fewn terfynau'r hyn y gall y blaned ei ddarparu. Mae'r rhain yn derfynau y mae'r byd ar hyn o bryd yn rhagori arnynt.

“Rydym yn helpu sefydliadau o bob maint ac unigolion i leihau eu hôl troed ecolegol gyda'n canolfan wybodaeth gynyddol o atebion profedig, hyfforddiant a meithrin gallu. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ymddiriedolaeth Penllergare

Bae Abertawe Carbon Isel

Cadwch Gymru’n Daclus

The Environment Centre

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.