fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

The Commitment

Nod The Commitment yw cyflymu gweithrediad llywodraethol ynghylch newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, trwy dangos wrth wleidyddion gymaint y mae eu hetholwyr eisiau iddynt weithredu.

“Mae gweithredu llywodraethol yn hanfodol ar gyfer planed iach, ar gyfer hinsawdd ddiogelach ac adfer natur. Dylai gwleidyddion ar draws pob lefel o lywodraeth ac o bob plaid wleidyddol fod yn cymryd camau brys dros hwn.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyfeillion y Ddaear Rhuthun

ExpedEarth

Sgowtiaid Cymru

Cyfeillion y Ddaear Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.