fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

The Carbon Community

Mae'r Carbon Community yn cysylltu coed, gwyddoniaeth a phobl. Mae’n elusen sy'n canolbwyntio ar gyflymu atafaeliad carbon mewn coed a phridd, gyda gwyddoniaeth arloesol. Mae eu safle yn Sir Gaerfyrddin yn gartref i un o'r treialon maes mwyaf yn y DU ac mae'n galluogi pobl i gymryd rhan mewn gwyddoniaeth dinasyddion i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.

“Rydym mewn argyfwng hinsawdd. Mae gormod o garbon yn yr atmosffer. Yn y Carbon Community rydym wedi creu cyfleuster ar gyfer ymchwil ar garbon atafaelu mewn coed a phridd. Mae cysylltu coed, gwyddoniaeth a phobl a darparu cyfleoedd i fyfyrwyr a dinasyddion gymryd rhan mewn gwyddoniaeth amgylcheddol. Roedd yna bobl a oedd yn meddwl ein bod yn wallgof, ond weithiau mae'n cymryd breuddwyd wallgof. Ein neges i eraill, byddwch yn feiddgar a breuddwydiwch yn fawr am ddyfodol disglair i’r cenedlaethau nesaf.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Caffi Trwsio Cymru

Y Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffrynn Dyfrdwy

Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Cangen Menai (CCU Menai UNA)

Neo

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.