fbpx
Gwelwch bob partner

The Arkbound Foundation

Mae’r Arkbound Foundation yn gyhoeddwr elusennol wedi'i leoli ym Mryste a Glasgow sy'n cefnogi awduron o gefndir anfanteisiol i gyhoeddi gwaith gyda themâu amgylcheddol a chymdeithasol pwysig.

“Mae cynaliadwyedd a gweithredu ar gyfer y hinsawdd yng nghanol ethos Sefydliad Arkbound, ac fe'i hadlewyrchir drwy gydol ein gwaith cyhoeddi. Ein prosiect COP26 yw ein prosiect amgylcheddol mwyaf hyd yn hyn, a'i brif ran yw cyhoeddiad o'r enw 'Addasu Hinsawdd: Cyfrifon Gwydnwch, Hunangynhaliaeth a Newid Systemau'. Bydd y cyhoeddiad hwn yn darparu llwyfan i amrywiaeth o leisiau i rannu astudiaethau achos ar sut mae eu cymunedau wedi addasu i faterion yn ymwneud â'r hinsawdd, yn seiliedig ar eu profiad a'u gwybodaeth unigryw eu hunain.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Wales Focus Group of the Meeting of Friends in Wales

Pembrokeshire Coastal Forum

The Emergency Room

RachelsEcoStore logo

Rachel’s Eco Store

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.