fbpx
Gwelwch bob partner

TFSR Cymru

TFSR Cymru aims to improve the lives of African artisans & families by providing them with quality refurbished recycled tools & training. They collect old and unwanted hand tools and sewing machines from all over the UK and sends them to grass sroots community groups in Africa.

“Mae'n hunanol gwneud dim, ar ôl elwa'n aruthrol o ddinistrio'r blaned. Rwy'n credu na ddylai gwleidyddion fyth deithio yn unman, oni bai nad oes modd ei osgoi. Mae gennym y dechnoleg i gyfathrebu heb deithio. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Cangen Menai (CCU Menai UNA)

Crynwyr Abertawe

Coleg Black Mountains

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.