fbpx
Gwelwch bob partner

Teach the Future Wales

Mae Dysgu'r Dyfodol Cymru yn ymgyrchu i’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams weithredu pedair cais polisi penodol. Maen nhw’n gobeithio y bydd y gofynion hyn yn cyflawni ein gweledigaeth o gynnwys addysg hinsawdd ac amgylcheddol yn y cwricwlwm.

“Rydym eisiau i arweinwyr y byd gymryd camau brys ac addysgu’r cyfiawnder hinsawdd drwy'r cwricwlwm addysg, er mwyn i bobl ifanc a chenedlaethau'r dyfodol gael y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i frwydro yn erbyn yr hinsawdd a'r argyfwng ecolegol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol

National Trust Cymru

Extinction Rebellion Cardigan

Ynni Cymunedol Sir Benfro

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.