fbpx
Gwelwch bob partner

Tai Pawb

Mae Tai Pawb yn hyrwyddo cydraddoldebau a chyfiawnder cymdeithasol ym maes tai.

“Mae ymrwymiad Tai Pawb i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn ddeublyg: (i) fel sefydliad aelodaeth, gan weithio gydag aelodau a phartneriaid i dynnu sylw at anghydraddoldebau mewn tai o ganlyniad i safonau tai neu ddefnydd ynni ar gyfer e.e. ac eirioli dulliau arloesol wrth ddarparu tai cynaliadwy; (ii) edrych arnom ein hunain fel sefydliad, y ffyrdd a'r moddion yr ydym yn gweithio a'n heffaith ein hunain ar yr amgylchedd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyfeillion y Ddaear Cymru

Ymddiriedolaeth Nelson

Datblygiadau Egni Gwledig

Gweithredu Hinsawdd Caerffili

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.