fbpx
Gwelwch bob partner

Synnwyr Bwyd Cymru

Cyd-greu system fwyd i Gymru sydd o les i bobl ac i’r blaned.

“Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn gweithio gyda chymunedau, sefydliadau, llunwyr polisi a’r Llywodraeth ar draws Cymru i greu system bwyd a ffermio sydd o les i bobl ac i’r blaned. Rydym am ddylanwadu ac effeithio ar sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu a’i fwyta yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod bwyd, ffermio a physgodfeydd cynaliadwy wrth wraidd system fwyd gyfiawn, gysylltiedig a llewyrchus.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Economi Gylchol Cymru

Plant yng Nghymru

Cytundeb Gwyrdd Newydd Caerdydd

Y Cylch Mentora

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.