fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

State of Nature

Mae podlediad stad natur yng ngrwp o blant 13 mlwydd Oed sydd yn gwneud rhaglennu wythnosol am y blanded. Mae nhw hefyd yn frwdfrydig iawn am beth mae cymru yn ei wneud am y broblem.

“Mae’r argyfwng hinsawdd yn un neu’r pethau pwysicaf sy’n newid bywydau a fydd yn digwydd yn ein bywydau, felly pam nad ydym yn gwneud unrhyw beth yn ei gylch? Rhaid i ni weithredu nawr!”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Radiate Arts

Prosiect y Ddaear

TYF

WWF Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.