fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

South Wales Baptist Association

Mae’r South Wales Baptist Association (SWaBA) yn bartneriaeth o dros 100 o eglwysi a chymunedau cenhadol o bob rhan o Dde Cymru ac yn rhan o Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr.

Mae'n bodoli i annog yr adeiladu a’r datblygiad o eglwysi iach, a'u galluogi i gynorthwyo ei gilydd i genhadu yn eu cymuned, Cymru a'r byd. O'n cychwyn yn yr 17eg ganrif, mae eglwysi Bedyddwyr yng Nghymru wedi gweithio ar y cyd â'i gilydd i blannu a datblygu eglwysi ledled yr wlad.

“Fe ddylem ni ofalu gan fod popeth rydym ni’n ei weld yw gwaith llaw Iesu y Gair. Mae diffyg pryder am y greadigaeth yn datgelu golwg cyfyngedig iawn ar Iesu Grist. ”

David Coffey yn Joy to the World

“Rydym ni fel Cymdeithas eisiau cadarnhau ein bod ni'n credu mai Duw greodd y byd a dylem ni fod yn stiwardiaid da ohono. Mae hyn yn golygu ein bod yn cymryd materion cyfiawnder ecolegol o ddifrif. Credwn y dylai'r eglwys fod yn enghraifft o sut i wneud pethau'n wahanol. Rydym yn partneru ac yn ymwneud â BUEN - Rhwydwaith Amgylchedd Undeb y Bedyddwyr.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cymorth Cymru

Cangen Caerdydd a’r Cylch o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig

Plant yng Nghymru

Seas The Opportunity Ltd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.