fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

South Riverside Community Development Centre

Elusen yw SRCDC, a sefydlwyd i fod o fudd i gymunedau yn ardaloedd Glan yr Afon, Treganna a Grangetown. Nod SRCDC yw hybu addysg y cyhoedd mewn materion sy'n ymwneud â lles meddyliol, corfforol, diwylliannol a chymdeithasol, a lleddfu tlodi.

“Y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan straen sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd yn aml yw’r cymunedau hynny sy’n wynebu heriau lluosog, gan gynnwys tlodi. Yma yng Nglan-yr-Afon mae ansawdd aer yn broblem arbennig.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

The One Planet Centre

Cyngor Dinas Tyddewi

Plantlife

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.