fbpx
Gwelwch bob partner

Sgiliau NOW

Mae Sgiliau NAWR yn darparu cyrsiau hyfforddi achrededig ac ar-lein rhad ac am ddim gyda'r nod o uwchsgilio busnesau a sefydliadau sy'n ceisio cyflawni Net Sero. Cyflwynir sgiliau NAWR gan Brifysgol Abertawe gyda chyllid gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe - Rhaglen Sgiliau a Thalent.

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Sub-Sahara Advisory Panel

Wellbeing Economy Alliance Cymru

Together Caerfyrddin Gyda’n Gilydd

Cyngor Mwslimiaid Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.