fbpx
Severn Wye logo
Gwelwch bob partner

Severn Wye Energy Agency

Rydym yn elusen sy’n gweithio tuag at fyd lle mae adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio’n gynaliadwy, cymunedau’n wydn yn erbyn anghydraddoldeb ac nid yw newid hinsawdd yn bygwth ein dyfodol.

“Mae Severn Wyes yn cefnogi perchnogion tai a sefydliadau i oresgyn yr heriau cynaliadwyedd y maent yn eu hwynebu. Rydym yn cymryd camau ymarferol ar ran amrywiaeth o sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

PACE

Argyfwng Hinsawdd a Natur yw’r rheswm pam y ffurfiwyd PACE!

International Links (Global) Ltd.

Prosiect Bottega CIC

Cyfeillion y Ddaear Rhuthun

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.