fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Ruthin U3A Sustainable Living Group

Mae U3A (‘University of the Third Age’) yn sefydliad ar gyfer pobl wedi ymddeol ac mae'n gweithredu trwy grwpiau pwnc a hwylusir gan aelodau. Cyflwynir y proffil hwn gan Grŵp Byw'n Gynaliadwy U3A Rhuthun a'r Cylch.

“Fel pobl wedi ymddeol mae ein haelodau'n ymwybodol nad oedd cenedlaethau blaenorol 'erioed wedi ei chael hi gystal'. Maent yn awyddus i wneud yr hyn a allant i wrthweithio gormodedd y ffordd yr ydym i gyd wedi bod yn byw am yr ychydig ddegawdau diwethaf. Maent yn credu'n gryf y dylai Llywodraeth Cymru wneud popeth o fewn ei gallu i bwyso ar Lywodraeth y DU, ac eraill, i gymryd y camau angenrheidiol i leihau effaith newid yn yr hinsawdd, er budd cenedlaethau'r dyfodol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth
Coprod Network Wales logo

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Ymgyrch Premiwm Natur

Ymddiriedolaeth Elusennol Canmlwyddiant Stephens A George

TCC (Trefnu Cymunedol Cymru)

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.