fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
NFFN logo
Gwelwch bob partner

Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur

Grŵp o ffermwyr yw’r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur (NFFN) sydd wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo ffordd o ffermio sy’n gynaliadwy ac yn llesol i fywyd gwyllt.

“Yr argyfwng natur a hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf sy'n wynebu cynhyrchwyr bwyd felly mae angen mynd i'r afael a'r heriau hyn cyn gynted â phosib”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Cultivate

Cymru Gynaliadwy

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.